บุคลากร มฟล. ชุดแรกฉีดวัคซีน Sinovac ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางมาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย (Sinovac)  ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้กำลังใจและรายงานผลการดำเนินการในครั้งนี้

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เพื่อฉีดให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง โดยจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนล็อตแรกระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจัดทยอยฉีดให้กับบุคลากรเมื่อได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 1392 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง