อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในกลุ่ม 1% สูงสุดของโลก สาขา Plant & Animal Science

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เควิน ไฮด์ และ ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ที่ได้รับการประกาศรายชื่อจาก Clarivate Analytics, Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในกลุ่ม 1% สูงสุดของโลกในแต่ละสาขาการวิจัยกลุ่ม Plant&Animal Science  ประจำปี ค.ศ. 2017 หรือ Clarivate Analytics 2017 Highly Cited Researchers List (อ้างอิง:  https://clarivate.com/hcr/)

การจัดทำรายชื่อนักวิจัย Top 1% ของโลกในแต่ละสาขาในครั้งนี้ Clarivate Analytics ได้ประมวลและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 130,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยชั้นนำทั่วโลก 900 แห่ง ได้รายชื่อ “สุดยอดนักวิจัย” มากกว่า 3,300 ชื่อ ใน 21 สาขา เป็นนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 1,661 คน สหราชอาณาจักร 350 คน และจีน 249 คน นอกนั้นเป็นนักวิจัยในประเทศอื่นๆ  ในส่วนของมหาวิทยาลัย/องค์กรวิจัย 4 แห่งที่มีจำนวนสุดยอดนักวิจัยของโลกคือ Harvard University 109 คน Stanford University 64 คน Max Planck Society 47 คน และ Chinese Academy of Science 44 คน (ข้อมูลจาก: www.gotoknow.org/posts/642186)

สำหรับประเทศไทยมีนักวิจัยอยู่ในรายชื่อ Clarivate Analytics 2017 Highly Cited Researchers ดังต่อไปนี้

1. Benjakul, Sootawat: Prince Songkla , Thailand

2. Chukeatirote, Ekachai: Mae Fah Luang , Thailand

3. Hyde, Kevin D: Mae Fah Luang , Thailand

4. Maes, Michael: Chulalongkorn, Thailand

5. Wongwises, Somchai: King Mongkuts Technol Thonburi, Thailand

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  |  2818 ครั้ง