รพศ.มฟล. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มสูงวัยและ 7 โรคเรื้อรังวันแรกเป็นไปอย่างราบรื่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งเป็นวันแรกของผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในกลุ่มอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่เลือกฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกตลอดการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ เป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก พร้อมประชาชนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารบางส่วนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้านนายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไปจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุต่ำกว่า 60 ปีจะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งวันแรกนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ฉีดจำนวน 320 เคส โดยในช่วงเช้าฉีดไปแล้ว 143 เคส ยังไม่พบผู้ที่มีอาการแพ้ยารุนแรงทันทีใน 30 นาทีที่สังเกตอาการ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะปวดตรงจุดฉีด เมื่อยเนื้อตัว มีไข้บ้าง สามารถพบได้เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไป สามารถหายได้เองหรือรักษาตามอาการ หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นขอให้รีบมาพบแพทย์ สำหรับขั้นตอนการซักประวัติของผู้มาฉีดวัคซีน ต้องใช้ความละเอียดและสอบถามให้ชัดเจนเกี่ยวกับอาการของโรคที่เป็น ยาที่รับประทาน เพราะหากอาการปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงทางแพทย์จะขอให้เลื่อนการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรค จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนปฏิบัติตามคำแนะนำและให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  2628 ครั้ง