อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มฟล. ร่วมบรรยายออนไลน์ของ the AHIBS Online Global Classroom ในหัวข้อ ‘Selected Issues in Management Accounting and Corporate Governance’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ Mr. Muhammad Syukur อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ของ the AHIBS Online Global Classroom ในหัวข้อ “Selected Issues in Management Accounting and Corporate Governance” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
.
The AHIBS Online Global Classroom จัดโดย Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) มีเป้าหมายเพื่อรักษาบรรยายกาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโคโรนาไวรัส โดยได้เชิญอาจารย์นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มานำเสนอหัวข้อให้กับนักศึกษา
.
ภายใต้หัวข้อการบรรยายดังกล่าว Dr. Noriza อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินจาก UTM ได้เชิญ Dr. Wuri Handayani จาก Universitas Gadjah Mada (ประเทศอินโดนีเชีย) และ Mr. Muhammad Syukur จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่อผลกระทบของระบบบัญชีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ทั้งสามยังวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นโดยเฉพาะงานวิจัย เพื่อให้ความรู้ด้านการบัญชีมีคุณภาพมากขึ้นในภูมิภาคนี้
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 91 ครั้ง