นักศึกษา มฟล. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่6 มอบเงินบริจาคแก่ รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. สมทบช่วย รพ.สนาม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 6 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบเงินบริจาค จำนวน 11,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โรงพยาบาลสนาม) โดยมี อาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง แพทย์ประจำ รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล.  เป็นผู้แทนรับมอบ

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ  |  575 ครั้ง