นักศึกษา มฟล. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 16

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชยามนต์ แก้วประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาทั้ง 2 คนจะได้ไปฝึกงานกับบริษัทในเครือของบริษัท SCG

  • นางสาวสุชยามนต์ แก้วประเสริฐ ฝึกงานกับบริษัท MTT จังหวัดระยอง
  • นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา ฝึกงานกับบริษัท TCGจังหวัดปทุมธานี

โครงการSCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 16 เป็นโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3ระดับปริญญาตรี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีผลการตอบรับอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทั่วประเทศ เนื่องด้วยเพราะเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3ได้เตรียมความพร้อมในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง มีการให้คำปรึกษาแนะนำจากพนักงาน SCG ที่มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับสายการเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงงานและองค์กรได้ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาและตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก 

 |   |  1460 ครั้ง