HIGHLIGHT

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 - 4...

ข่าวเด่น

ข่าวสาร

Upcoming Conferences