รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ประกาศนียบัตร-การรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2566 – 5 พฤษภาคม 2566

กำหนดการการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 

  1. วิชาภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
  2. วิชาภาษาไทย 20 ข้อ 
  3. วิชาสังคมศึกษา 20 ข้อ
  4. วิชาสุขศึกษา 20 ข้อ

► เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 21.00 น.) 

 


► คู่มือการให้บริการนักเรียน ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆหากมีข้อสงสัย
  3. สามารถสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกฤษณะ โทร 0 5391 6104 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00 - 16:00 น.) หรืออีเมล admission@mfu.ac.th

 |