ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. จัดค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร เปิดเวทีนำเสนอแนวดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส.พัฒนานักศึกษา studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

ผู้บริหาร มฟล. ประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาหารือมาตรการเปิดเทอม 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

อธิการบดีมอบนโยบายจัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2021 ตอบโจทย์เด็ก GEN Z

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา