กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมรับฟัง ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ “เจาะลึกการศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา”

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมวงเสวนา "ชีวิตและการทำงาน ด่านหน้าประเทศไทย"

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ข้อกฎหมายที่สำคัญและหลักการเขียนตอบข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม"

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ "แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมาย"

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง