กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

MFU CERTIFIED INCUBATOR เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง