กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 (Online & Onsite)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด ในกิจกรรม On Site แอ่วไร่กาแฟ “เก็บจากต้นชงในแก้ว”

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครนักศึกษา มฟล. ร่วมชิงทุนสนับสนุนธุรกิจมูลค่ารวมเกือบ 3 ล้านบาท กับโครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนรับฟัง Digital Marketing for Cosmetics 2021 ในหัวข้อ "ธุรกิจเครื่องสำอางสุขภาพและความงาม สำเร็จด้วยการตลาดดิจิทัล"

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 25,000 บาท

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง