กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเบเกอรี่เบื้องต้น (ขนมปังและคุกกี้)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบจัดดอกไม้

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 5 รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง