กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

รับสมัครนักศึกษา/ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development รอบพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมหลักสูตร “Mario Biz Zone” ในหัวข้อ “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0” (3 hrs.)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง