กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติวเข้มสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมรับฟัง ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ “เจาะลึกการศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา”

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง