กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง 'Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง