ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.พยาบาลศาสตร์ มฟล. ขอเชิญรับฟังเสวนา ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สนว.การจัดการ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "DASA 2022"

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ