ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

ขอเชิญชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก 'Colours of the wind'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง 'ความเจ็บป่วยและการจัดการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม