ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง 'บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: จีน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอเชิญร่วมกิจกรรม 'CHANGE YOUR SPEED SHAPE YOUR LIFE 2017'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'Fresh Products for Human Health'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร