ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ก.ย. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)

มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษาเพื่อมอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา

21 ตุลาคม 2562 ประชาชนรับบริการรักษาฟัน ฟรี!

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News) ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์