ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เตรียมความพร้อมสนามสอบ ก.พ. 63 พิเศษ! ผู้เข้าสอบจองห้องพักราคาพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! MFii รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Research To Market 2020 (R2M 2020) 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมกิจกรรมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน” ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา