ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เปิดคอร์สใหม่ล่าสุดสำหรับนักศึกษาใหม่ Digital Learner 101

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular Green Economy”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023 ภายใต้หัวข้อ “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals” 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประชุมวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประชุมวิชาการ

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกกล้าไม้ เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา