ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรม SIP & TALK : MFU MEDIA CREATOR MEETUP หัวข้อ ‘Digital Media Trends for the Next Normal’ 30 กค.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกต้นกล้าไม้ยืนต้น 14 ชนิด 20,000 ต้น เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ลงทะเบียนรับฟรี!

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา