ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ มฟล. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG ได้รับรางวัล "Thailand Digital Accessibility Award 2023" จาก สดช.

หมวดหมู่ข่าว: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น หน่วยจัดการสารสนเทศ

นักศึกษา HBM เจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับโลก TUCC 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาการจัดการ รางวัล

ขอเชิญร่วมการประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค. 66 ณ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง