ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ‘Meet and Greet with international Students’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล จัดกิจกรรม MFU Walk Rally พนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) รุ่น 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์