ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดหางานฯ เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม Brighten your profile : ฝึกทำ Resume เพื่อสร้าง Profile ให้โดดเด่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

MFii เปิดรับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมโครงการ TED YOUTH STARTUP 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม