ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญกด Like & Share ผลงานออกแบบสิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาการจัดการ

MFii เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม