เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2563

  • เพื่อเริ่มต้นทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหาการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
  • เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
- Matching ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ หารือปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน
- ได้รับการวินิจฉัยปัญหาธุรกิจจากนักวิจัย

สิ่งที่นักวิจัยจะได้รับ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่นักวิจัย สูงสุด 10 วัน
- ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรม
- ได้ร่วมแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับสถานประกอบการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  20 มิถุนายน 2563 นี้
ฟรี‼️ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ shorturl.at/nrxO4
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917003 (คุณพิมพ์วา)
E-mail: mfii@remove-thismfu.ac.th

  • 1446 ครั้ง