สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา วงษา  อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ  กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา วงษา  เปิดเผยว่าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.แม่ฟ้าหลวงพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่มีการส่งเสริมการปลูกลูกหม่อน (Mulberry)  เป็นจำนวนมาก ในปี 2561 ที่ผ่านมามีผลผลิตสดกว่า 27 ตัน แต่สามารถจำหน่ายผลสดได้เพียง 16 ตัน และเก็บรักษาโดยการแช่แข็งในห้องเย็นอีก 11 ตัน ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลผลิตสดจะมีมากกว่าความต้องการของตลาด ทางสำนักวิชาจึงได้จัดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อน ขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกหม่อนสดให้กับประชาชนและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้แก่สมาชิกและลดปัญหาการค้าสารเสพติดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังช่วยลดการเผาป่าเพื่อหาพื้นที่ใหม่ทำการเกษตร

          การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวงพัฒนา กว่า 35 คน

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |