มฟล. ร่วมกับ สศร. จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง "SAVE 50 เฮือนโบราณเชียงราย"

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการศึกษาครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 16 "SAVE 50 เฮือนโบราณเชียงราย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai  2023  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยทีมวิทยากร :
ดร.กฤติยา กาวีวงค์ - Artistic Director
วาโย ด่านไทยวัฒนา - ชุมชนเฮือนโบราณแม่คำสบเปิน
รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทิพวรรณ โตแตง - ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเวียง
รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ - 101 Lanna Historic House Group
ผู้ดำเนินรายการ : กฤตดนัย สมบัติใหม่ 

โดยการเสวนาได้พูดถึงการลงพื้นที่สำรวจและวิจัยเฮือนโบราณในจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,941 หมู่บ้านที่เหลืออยู่ รวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนในจังหวัดเชียงราย เอกลักษณ์วัฒนธรรม ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และรักษาเรือนโบราณไว้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อผู้คนในชุมชน เป็นนัยยะถึงคุณค่าและความหมายในเชิงประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ และสะท้อนความรักผูกพันในเฮือนโบราณ

  • 596 ครั้ง