สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรม Cosmetic Recipe Workshop

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cosmetic Recipe Workshop" ณ หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้เครื่องสำอางกลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและเลือกสรรในการซื้อมากขึ้น ดังนั้นการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง จึงมีประโยชน์มากในการที่จะต่อยอดข้อมูลนั้น เพื่อไปใช้ในการดูแลตัวเองหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ การอบรมในครั้งนี้มีการจัดหลักสูตรย่อย 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 

     1. Facial Essence Serum and Oils Recipes เอสเซ้นซ์ เซรั่ม และน้ำมันเพื่อผิวสวย
     2. Perfume Creation Application ความหอมออกแบบได้
     3. Basic Cream and Lotion Recipes ครีมและโลชั่นขั้นพื้นฐาน
     4. Lip Art การออกแบบสีลิปสติกและการทำลิปเบื้องต้น
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากบริษัทผลิตเครื่องสำอาง ,ผู้ประกอบการสปา ,หน่วยงานทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |