โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วย ต.แม่ข้าวต้มท่าสุด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ออกหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ข้าวต้มท่าสุด ภายใต้โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

นพ.สมปราชญ์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี กล่าวว่า โครงการฯ ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อ "แพทย์อาสาบรมราชกุมารี" เมื่อเดือน มีนาคม 2560 และได้เริ่มออกพื้นที่ให้การรักษาในเดือนธันวาคม 2561 โครงการแพทย์อาสาฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย การเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และกายภาพบำบัด ตลอดจนการรักษาในระดับผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่โรคที่พบจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง อัมพาต อัมพฤกษ์ ตาเป็นต้อกระจก และระบบประสาท นอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือผู้ป่วยมักจะขาดผู้ดูแล ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามกำหนด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย และผู้ป่วยแต่ละรายมีระยะเวลารักษาแตกต่างกัน ทางโครงการฯ จะดูแลผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายพล เรือนแก้ว ผู้ดูแลพี่สาวที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์เนื่องจากหกล้ม ทำให้มีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้กล่าวว่าดีใจที่มีทีมหมอจาก มฟล. มาเยี่ยม มาให้กำลังใจ มาตรวจดูอาการพร้อมสอนการทำกายภาพบำบัดที่ทำเองได้ที่บ้าน

ด้านนายธวัชพงศ์ คำวัง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าสุด กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าสุดจะให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วย มีรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24  ชั่วโมง นอกจากนี้จะมีการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยตามบ้านเพื่อส่งเสริมการรักษาให้มีความต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

ขอบคุณข่าวจาก Pornpisud Rusuporn : ส่วนประชาสัมพันธ์

 |   |  970 ครั้ง