รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ มฟล. รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ศิษย์เก่า มฟล. ได้รับทุนสนับสนุนกว่า 1.5 ล้านบาท ด้วยโครงการ Hi-Ent : แพลตฟอร์ม Community เพื่อสร้างรายได้สำหรับนักดนตรีและธุรกิจบันเทิง

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา รางวัล/ผลงานเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง