รวมข่าวคุณธรรมและความโปร่งใส

มฟล.จัดกิจกรรม อธิการบดีพบนักศึกษาและผู้ปกครอง เปิดเทอมภาคปลาย 2/2564 แบบ On-site

มฟล. จัดค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร เปิดเวทีนำเสนอแนวดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มฟล. ประชุมหาแนวทางร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย

ส่วนประชาสัมพันธ์ระดมสมองกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มฟล. จัดอบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะให้พนักงานสายปฎิบัติการ

ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้บริหาร มฟล. ประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาหารือมาตรการเปิดเทอม 2/2564

มฟล. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ให้แก่เลขานุการแต่ละด้าน

ส่วนประชาสัมพันธ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมสรุปงบไตรมาส 1/2565

มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ “No Gift Policy” ในทุกเทศกาล

ส่วนสารบรรณฯ ประชุมชี้แจ้งด้านงบประมาณสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงาน

ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบพนักงาน"