กิจกรรมการมีส่วนร่วมของอธิการบดี


อธิการบดี มฟล. ประกาศนโยบาย “MFU Says No to Gifts”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี