ร้านค้าต่าง ๆ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
   
ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-ELEVEN
  มีจำนวน 2 แห่ง
1) ชั้น 2 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square
2) บริเวณด้านข้างลานจอดรถยนต์กลุ่มหอพักนักศึกษาลำดวน
   
ร้านมินิมาร์ท
  มีจำนวน 2 แห่ง
1) ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา D1
2) ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ พลตำรวจเอกเภา สารสิน
   
ร้านถ่ายเอกสาร
  มีจำนวน 3 แห่ง
1) ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา D1
2) ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2
3) ชั้น 2 อาคาร L-Park กลุ่มอาคาร M Square
   
ร้านแว่นตา
  True Car Optical Shop ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร L-Park กลุ่มอาคาร M Square
   
ร้านเครื่องสำอาง
  สินค้าอุปโภคบริโภค และกิ๊ฟช๊อปแบบครบวงจร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร L-Park กลุ่มอาคาร M Square
   
ร้านซักอบรีด
  มีจำนวน 7 แห่ง และบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวนกว่า 130 เครื่อง ตั้งอยู่ตามหอพักนักศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :