ข่าวทุนการศึกษา
 
 
11 ส.ค. 2560 12:59:28
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2) รอบสำนักวิชา  

 
4 ส.ค. 2560 09:08:37
รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  

 
3 ส.ค. 2560 13:23:16
รับสมัครทุนการศึกษา บริษัทคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด  

 
13 ก.ค. 2560 09:39:07
การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
12 มิ.ย. 2560 10:16:59
รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2560  

 
9 มิ.ย. 2560 09:57:40
รับสมัครทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2560  

 
6 มิ.ย. 2560 09:28:38
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  

 
6 มิ.ย. 2560 09:13:52
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560  

 
5 มิ.ย. 2560 14:47:07
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่1)  

 
25 พ.ค. 2560 09:27:20
การกู้ยืมกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทรายใหม่)  

 
21 เม.ย. 2560 11:59:48
รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)  

 
30 มี.ค. 2560 14:41:07
รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560  

 
22 ก.พ. 2560 15:13:19
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา (เคยกู้ใน มฟล.) ปีการศึกษา 2560  

 
22 ก.พ. 2560 15:04:21
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  

 
22 ก.พ. 2560 14:54:07
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :