ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
28 เม.ย. 2560 10:30:55
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
26 เม.ย. 2560 11:02:41
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ กลุ่มอาคาร M-Square  

 
26 เม.ย. 2560 10:21:22
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
24 เม.ย. 2560 13:36:36
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  

 
20 เม.ย. 2560 13:40:22
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อฟูกที่นอน จำนวน ๗๘๖ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
20 เม.ย. 2560 10:33:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมงมุม แมลงสาบ และหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
7 เม.ย. 2560 11:45:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :