ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
16 ส.ค. 2560 16:02:23
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
16 ส.ค. 2560 16:00:36
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
15 ส.ค. 2560 13:39:19
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างปรับปรุง Excellent Center ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
11 ส.ค. 2560 09:04:41
ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
10 ส.ค. 2560 15:58:29
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  

 
10 ส.ค. 2560 15:57:36
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  

 
10 ส.ค. 2560 15:56:48
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:56:05
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและ การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่สูง (Combined electrical stimulation and ultrasound) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเช  

 
10 ส.ค. 2560 15:55:20
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส (ชนิด 2 ประตู) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  

 
10 ส.ค. 2560 15:54:33
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  

 
10 ส.ค. 2560 15:52:17
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจักรยานวัดงาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ คัน  

 
10 ส.ค. 2560 15:47:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ชนิดพกพา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด  

 
10 ส.ค. 2560 15:41:27
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ  

 
10 ส.ค. 2560 15:33:46
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:33:43
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:31:21
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องสนับสนุนการไอ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:30:39
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill)ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ ชุด  

 
10 ส.ค. 2560 15:28:17
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า (Continuous Passive motions) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:19:53
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคนาโนโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 15:16:54
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเตียงกระดกผู้ใหญ่ (Tilt table) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เตียง  

 
10 ส.ค. 2560 15:11:03
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ  

 
10 ส.ค. 2560 15:03:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  

 
10 ส.ค. 2560 15:00:57
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง  

 
10 ส.ค. 2560 14:27:26
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง  

 
9 ส.ค. 2560 11:20:11
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)  

 
7 ส.ค. 2560 16:00:48
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเมหาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
31 ก.ค. 2560 16:00:21
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ  

 
31 ก.ค. 2560 15:19:56
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องสนับสนุนการไอ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง  

 
31 ก.ค. 2560 15:14:43
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อจักรยานวัดงาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ คัน  

 
31 ก.ค. 2560 14:50:52
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ชนิดพกพา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด  

 
26 ก.ค. 2560 11:58:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นแร่ธาตุในกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง  

 
25 ก.ค. 2560 15:44:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง  

 
25 ก.ค. 2560 15:29:09
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ตู้  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :