ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
27 มี.ค. 2560 08:14:59
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค DGGE ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
24 มี.ค. 2560 15:28:58
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 
24 มี.ค. 2560 15:18:45
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่อง Freeze-dryer จำนวน ๑ เครื่อง  

 
23 มี.ค. 2560 13:20:55
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
22 มี.ค. 2560 15:38:21
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
22 มี.ค. 2560 14:53:22
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อกล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescenc microscope) จำนวน ๑ เครื่อง  

 
21 มี.ค. 2560 12:53:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง  

 
16 มี.ค. 2560 16:07:33
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
15 มี.ค. 2560 13:48:49
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ อาคารปรีคลินิก ชั้น ๒  

 
15 มี.ค. 2560 10:40:31
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
15 มี.ค. 2560 10:39:20
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ระยะที่๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
10 มี.ค. 2560 11:25:47
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

 
10 มี.ค. 2560 11:24:38
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)  

 
9 มี.ค. 2560 13:30:17
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :