ข่าวประชาสัมพันธ์
 
22 มิ.ย. 2560 15:55:42
มฟล.จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ จากระบบแอดมิชชัน 2560
19 มิ.ย. 2560 16:41:00
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วม มฟล. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ‘ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย’
19 มิ.ย. 2560 15:20:25
มฟล. จัดกิจกรรมต้นกล้าของแผ่นดิน ปี 12...หวังเด็กน้อยเห็นความสำคัญการศึกษา
12 มิ.ย. 2560 14:54:30
ชมรมอนุรักษ์ป่า มฟล. ชวนเพื่อนขึ้นดอย ทำแนวกันไฟป่า ศึกษาธรรมชาติ
8 มิ.ย. 2560 14:32:00
MFii จัดอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่
8 มิ.ย. 2560 14:08:27
aedo จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Horizontal and Vertical Integration
8 มิ.ย. 2560 13:50:51
ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อะไร? อย่างไร? ในงานนิทรรศการ”
24 พ.ค. 2560 10:47:14
มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
17 ก.พ. 2560 12:58:15
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :