ข่าวประชาสัมพันธ์
 
27 เม.ย. 2560 16:27:43
อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทนักเรียนทุนสิงห์ปาร์คเชียงรายรุ่น 3 นอกจากเก่งแล้วต้องมีความซื่อสัตย์และกตัญญู
27 เม.ย. 2560 16:16:45
คณะนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ลงพื้นที่จัดการองค์ความรู้และพัฒนานโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่าระดับท้องถิ่น ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
26 เม.ย. 2560 10:20:55
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560 14:50:50
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จับมือ ไทยพีบีเอส ถกสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือและถอดบทเรียนจากจังหวัดเชียงราย
24 เม.ย. 2560 13:20:39
มฟล. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: เมียนมาร์”
24 เม.ย. 2560 11:40:58
ชมรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ มฟล. จัดพิธีไหว้ครูภูมิผญ๋าศิลปะการแสดงล้านนาไทย ครั้งที่ 16
22 เม.ย. 2560 14:33:51
พิธีดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์..ปี๋ใหม่เมือง
22 เม.ย. 2560 14:31:21
ซากุระบานแล้วที่ มฟล.
21 เม.ย. 2560 15:51:51
มฟล. หนุนชมรมนักศึกษา สร้างประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์นอกห้องเรียน
19 เม.ย. 2560 09:01:02
นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมทริปเลาะรอบเชียงราย ตามรอยพระราชกรณียกิจสมเด็จย่า
18 เม.ย. 2560 16:08:24
มฟล. จัดอบรมการจัดดอกไม้ขั้นสูง ในคอนเซ็ปท์..ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง
18 เม.ย. 2560 15:31:21
มฟล. จัดอาเซียนแฟร์ ส่งเสริมนักศึกษาปรับตัวเท่าทันสังคมหลากหลายวัฒนธรรม
18 เม.ย. 2560 14:14:31
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดเสวนาครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน เชิญนักวิชาการถกเข้มภายใต้หัวข้อ ASEAN@50 :For Now and Posterity
17 ก.พ. 2560 12:58:15
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   
ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :